Johan van Eerd

"Van bakker tot vakfotograaf in Veghel" (Door Jan van Eerd en Francesco van Eerd).


Lange tijd leek het er op dat Johan van Eerd in de voetsporen zou treden van zijn vader Jan van Eert (toen nog met een -t). Deze opende in Veghel kort na 1900 een bakkerij en winkel in banket en patisserie, en werd daarom al snel bekend als 'de lekkere Jan'. Johan was de jongste zoon van het gezin, en de meest aangewezen persoon om zijn vader op te volgen in de zaak in Veghel. Na zijn MULO-opleiding bij de broeders, fietste Johan als 16/17-jarige daarom dagelijks op en neer naar Beek en Donk, waar een collega-bakker hem 'in de leer' had genomen.

Als jongste werknemer werd hij daar flink gepest. Daartegen kon hij zich, vrij naief van aard en bovendien klein van stuk, niet goed verweren. Waarna zijn vader een andere leerplek-annex-kosthuis voor hem zocht en vond, bij een bakker in Rooi.

Daar was het pesten lang niet zo erg, maar nog steeds was Johan niet gelukkig. Kijkend uit het raam van zijn kleine kamertje op zolder kon hij de Veghelse kerk zien, pal tegenover het huis waar hij geboren was. En hij kreeg heimwee, steeds meer heimwee, naar Veghel. Daar wilde hij zijn.

Of het toeval is, een gril van het lot, of een (onbewust) psychosomatisch fenomeen, we zullen het nooit weten. Maar hoe dan ook: Tijdens zijn leertijd kreeg Johan last van bakkers-eczeem. Een beroepsziekte, ernstig genoeg om resoluut een einde te maken aan elke gedachte om zich ooit nog als bakker te kunnen vestigen. En toen werd hij werkloos, midden in de grote crisis van de jaren 30. Tegelijkertijd ging het steeds slechter met de zaak van zijn vader, want wie gaat er nog naar de banketbakker in een zware crisis? Onbedoeld geeft onderstaande foto nog een mooi tijdsbeeld: Op de bakfiets staat namelijk niet 'brood is gezond', of 'brood is lekker', maar: brood is goedkoop !!!
Wat nu te doen? Ouderen reageren op crisissituaties anders dan jongeren. Ouderen gaan vaak nog steviger vasthouden aan wat ze van vroeger kennen, jongeren zijn beter in staat om die oude orde los te laten, en op zoek te gaan naar iets nieuws. Wanneer de oude wegen gaan doodlopen, wordt het tijd om op zoek te gaan naar nieuwe -nog ongebaande- paden. Die, als ze ergens naar toe blijken te leiden, later vanzelf weer uitgroeien tot nieuwe wegen.

Evenals zijn oudere broers had ook Johan al als jonge jongen een fascinatie ontwikkeld voor fotografie. Dat was destijds een van de 'nieuwe media', die in de eerste helft van de 20e eeuw vanuit de grote steden ook tot Veghel begon door te dringen. En, op een dag, ergens in de tweede helft van de jaren '30, werd in het gezin van Eerd het besluit genomen om de bakkerij om te bouwen tot een foto-studio, en verklaarde Johan zich bereid om de fotograaf te worden.

Johan begon aan de opleiding tot vakfotograaf, en ging alvast voorzichtig wat ongebruikelijke artikelen in zijn vader's patisserie etaleren. Wij horen hem nog het verhaal vertellen, hoe hij naar Den Bosch (dichterbij kon destijds nog niet !) fietste om een enkel fotorolletje te kopen). Dat legde hij in een hoekje van de etalage, tussen zijn vader's gebak, peperkoek, en 'Veghelse moppen'. Als het rolletje na verloop van tijd verkocht werd, fietste hij met de winst weer terug naar Den Bosch, om TWEE rolletjes te kopen! Enzovoort. Hoe waar dit verhaal is weten we niet maar we hebben geen reden om eraan te twijfelen.

Eerder waren er in Veghel ook al mensen die zich zakelijk bezig hielden met fotografie, maar dan als uitbreiding van hun bestaande bedrijf. Fr. Stender was van beroep opticien, en G. Barten was schilder. Johan van Eerd voltooide zijn opleiding en behaalde zijn diploma in 1938, en later datzelfde jaar vestigde hij zijn bedrijf als 'de eerste Veghelse foto-speciaalzaak'. In 1939 fietste hij, samen met zijn oudste broer Frans, met een geleende bakfiets naar Arnhem, destijds de dichtstbijzijnde vestiging van AGFA. Daar werd de bakfiets volgeladen met fotorolletjes, fotopapier, chemicalien, doka- en andere fotobenodigdheden, en samen fietsten Johan en Frans met deze enorme 'voorraad-investering' de hele weg terug naar Veghel. Na een behouden thuiskomst werd de hele handel uitgeladen en in de grote en droge kelder gedragen. Daar konden de spullen goed en lang houdbaar worden opgeslagen.


Deze koop bleek al snel een goede beslissing..... want in mei 1940 brak de oorlog uit. Niet echt een goede omstandigheid voor een startend bedrijf zou je denken, maar 'elk nadeel heb z'n voordeel', dat bleek ook voor Johan. Want naarmate de oorlog langer duurde werden steeds meer spullen schaars. Maar Johan had zijn kelder nog vol liggen met recent aangeschafte rolletjes, papier, chemicalien etc. En hij kreeg gaandeweg meer klanten voor bijv. een mooie portretfoto, om aan een geliefde te geven. Of een foto samen met de geliefde, voor de (schoon)ouders. Of een mooie familie-foto met de kinderen, voor de grootouders. Dit alles dan wel in het formaat briefkaart, anders werd het te duur !

En 'de bezetter', dat klinkt wel heel zwaar, maar het waren voor een deel natuurlijk ook maar gewoon jonge jongens. De jongens die in of rond Veghel gestationeerd waren, hadden het 'geluk' dat ze in een brief naar hun ouders of hun meisje in het verre Duitsland, een foto konden meesturen. Gemaakt door Johan in de voormalige bakkerij, nu foto-atelier.

En tenslotte, een stuk minder onschuldig omdat er een dwang aan gekoppeld was: Elke Nederlander werd verplicht een persoonsbewijs te dragen, voorzien van een recente pasfoto. Nadat de voorraden fotopapier op andere plaatsen waren uitgeput, was de zaak van Johan van Eerd de enige plek in de omgeving waar je nog pasfoto's kon laten maken (op onderstaande foto een rij wachtende mensen voor de winkel om een pasfoto te laten maken voor een persoonsbewijs).
Enorm waren de omzetten nou ook weer niet (het ging om dubbeltjes en kwartjes), maar de fotozaak bracht in ieder geval genoeg op om van te leven.

"De bevrijdings-serie"En toen werd het september 1944: Ineens vielen er in de onmiddellijke omgeving van Veghel parachutisten uit de lucht. Spoedig gevolgd door een onafzienbare colonne militaire voertuigen, die door de Veghelse straten manoeuvreerden, op weg naar -zo bleek later- Arnhem. Ja, en wat doe je dan als je fotograaf bent, professionele camera's hebt, en ook nog fotorolletjes na 4 jaren van schaarste? Dan laad je de camera, gaat op pad, en maakt foto's. Op die manier werd Johan -min of meer toevallig- een belangrijke fotograaf van gebeurtenissen rond operatie 'Market Garden' in de omgeving van Veghel (kijk op hoofdpagina van groetenuitveghel voor een selectie van de bevrijdings-serie van Johan van Eerd). Heel veel van zijn haarscherpe foto's zijn ook opgenomen in het recente en omvangrijke fotoboek 'Orange is the color of the day', van Peter Hendrikx and Michel De Trez.

"Brothers in Arms, Hell's Highway""Pikant" gegeven: Een aantal van zijn Airborne foto's werden ook gebruikt in het computer spel "Brothers in Arms, Hell's Highway"(helaas gebeurde dit zonder toestemming van de erven van Eerd, hetgeen de producent, Gearbox Software uit Dallas, Texas, nog duur is komen te staan.)


Maar niet alle dagen waagde Johan zich op straat; toen een restant van de Duitse troepen zich herpakte, werd Veghel vanuit Eerde onder vuur genomen. Daarbij diende de toren van de Lambertuskerk als doelwit. En toen werd het in het centrum van Veghel een paar dagen levensgevaarlijk. De bewoners van de dorpskern (ook de familie van Eerd) vonden een veilige schuilplaats in de kelder onder de splinternieuwe kapel van de zusters Franciscanessen. Daar hebben ze enkele angstige dagen beleefd, maar bleven zonder verwondingen of anderszins. Maar de huizen zijn in die dagen zwaar onder vuur genomen. Ook het huis van de familie van Eerd is in die septemberdagen zwaar beschadigd."De Kerk Gaat Uit" (van Michel van der Plas en Jan Roes).


Geboren als hij was in een woning die gelegen was in een straat met verder vooral kerkelijke en religieuze gebouwen, werden een twintigtal jaren later foto's van zijn hand over het "Rijke Roomsche Leeven" en hoe dit zijn beslag vond in en rondom Veghel gebruikt in een ander boek, "De Kerk Gaat Uit"."Foto's en ansichtkaarten van Veghel"

Gedurende zijn hele carriere maakte Johan als hobby ook graag een fotografische inventaris op van alle huizen, en (interessante) gebouwen, onder andere ook die op het punt stonden onder de slopershamer te verdwijnen. Dit leidde tot een groot arsenaal waardevol archiefmateriaal, wat na zijn dood door de Erven van Eerd aan de Gemeente Veghel werd geschonken, waar het momenteel verblijft. Kijk voor enkele van zijn foto's en ansichtkaarten bij de menuoptie "Foto's".

Namens de Erven van Eerd hopen wij dat U veel genoegen zult ontlenen aan deze korte, laten we zeggen "bloemlezing" uit het levenswerk van onze Vader, Johan van Eerd. Mogelijk komen er in de toekomst nog aanvullingen op ons verhaal.

Jan van Eerd (Nijmegen), Francesco van Eerd (Wellington, Nieuw Zeeland)
Mocht u interesse hebben in een foto van Johan van Eerd dan kunt u contact opnemen met Jan van Eerd: jwhmeerd@kpnmail.nl.


Foto's mobilisatie Veghel.

Hieronder volgt op korte termijn een unieke collectie van foto's van de mobilisatie van Veghel en omgeving. Dit betreft een grote en unieke verzameling foto's van Johan van Eerd van het Nederlansche leger ten tijde van de mobilisatie in Veghel, Zijtaart en Boekel. De meeste van deze foto's zijn nog nooit gepubliceerd geweest.
Ga met je cursor over de foto's om vergroting te zien (of tik er op met je vinger indien je een touchscreen hebt). 

                                               

                   

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Oorlogsschade begin 2e wereld oorlog.

Hieronder foto's van Johan van Eerd van de vernielingen/oorlogsschade als gevolg van gevechten in de 2e wereld oorlog. De foto's laten de ravage zien van de opgeblazen Aa-brug in het centrum van Veghel. In 1940 werd Veghel bezet door de Duitse troepen. De Nederlandse genietroepen bliezen bij het oprukken van de Duitsers in de vroege ochtend van 10 mei 1940 de Aa-brug midden in het centrum op. Het opblazen van de brug veroorzaakte enorme schade aan de huizen en gebouwen rond de Markt en de Hoogstraat. Het postkantoor werd later als gevolg van de schade gesloopt.
Ga met je cursor over de foto's om vergroting te zien (of tik er op met je vinger indien je een touchscreen hebt).               
               
 

                                               

                   

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Oorlogsschade einde 2e wereld oorlog.

Hieronder foto's van Johan van Eerd van de vernielingen/oorlogsschade als gevolg van gevechten in de 2e wereld oorlog. De foto's tonen de schade ontstaan bij gevechten om de bevrijding van Veghel. Gebouwen zijn de Lambertus kerk, het nonnenklooster (moederhuis) en het St Joseph gesticht en de huizen in de Deken van Miertstraat.
Ga met je cursor over de foto's om vergroting te zien (of tik er op met je vinger indien je een touchscreen hebt).               
               
 

                                               

                   

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Bevrijding van Veghel, opdat wij nooit mogen vergeten (foto's: Johan van Eerd).

Met het begin van Operatie Market Garden in 1944, werd Veghel een van de landingsplaatsen voor de 101e Airborne Divisie vanwege zijn strategische ligging. Generaal Eisenhower en veldmaarschalk Montgomery hadden de omgeving van Eerde aangewezen als landingsplaats voor het 2e en 3e bataljon van het 501ste Parachute Infantry (Geronimo) Regiment en het noorden van Veghel als landingsplaats voor het 101st Airborne Division. Zij hadden de belangrijke taak om de corridor (die dwars door Veghel liep) naar Nijmegen te veroveren en open te houden voor de doortocht van het Britse 30e Legerkorps. In de corridor in Veghel lagen de strategische bruggen over de Zuid-Willemsvaart en de Aa. Ook lagen hier twee spoorwegbruggen in het Duits Lijntje. Op 26 september 1944 werd de laatste Duitse tegenstand tussen Eerde, Sint-Oedenrode en Schijndel uitgeschakeld en was het lot beslist ten gunste van de Geallieerden. Zij richtten Huize Rustplaats in het centrum van Veghel in als hoofdkwartier voor kolonel Johnson, waarna het de naam Klondike kreeg (herenhuis tegenover Bek Boeken). Aan deze belangrijke episode herinnert de gevelsteen met daarop het embleem van de Airborne de screaming eagle. Naast Huize Klondike opende prinses Irene in 1959 het Airborne-monument (bron: Wikipedia).


Ga met je cursor over de foto's om vergroting te zien (of tik er op met je vinger indien je een touchscreen hebt).

 
 
 
 

Foto's bevrijdingsoptocht Veghel 1945.

Hieronder volgt op korte termijn een unieke collectie van foto's van de bevrijdingsoptocht in veghel in 1945. Deze collectie bestaat uit twee delen, te weten: Foto's van de versieringen van Veghelse straten direct voor de gehouden bevrijdingsoptocht en foto's van de optocht zelf. Het gaat hier om een grote collectie van circa 160 foto's.
Ga met je cursor over de foto's om vergroting te zien (of tik er op met je vinger indien je een touchscreen hebt). 

                                               

                   

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Bevrijdingsoptocht Veghel 1955.

Hieronder volgt op korte termijn een collectie van de in 1955 gehouden bevrijdingsoptocht in Veghel.
Ga met je cursor over de foto's om vergroting te zien (of tik er op met je vinger indien je een touchscreen hebt). 

                                               

                   

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Het Rijke Roomsche Leeven

Hieronder volgt op korte termijn een collectie van het Rijke Roomse Leven. Deze collectie bevat foto's van met name de jaren '50. Onderwerpen: "40 jarig jubileum Pastoor Teulings", het "Lof met kinderzegen", de Autozegening (zie foto hieronder) en diverse andere onderwerpen.
Ga met je cursor over de foto's om vergroting te zien (of tik er op met je vinger indien je een touchscreen hebt). 

                                               

                   

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Oorlogsgraven

Herdenk hen die het leven lieten op die zwarte dag in de kleuren van de vrijheid.Emiel Verwijst: Vrijdag 22 september 2017, is Black Friday exact 73 jaar geleden en op deze dag sprongen de para's van RCPT ter nagedachtenis aan Operation Black Friday, 22 September 1944.

Daarom deze foto van Johan van Eerd van de graven van deze gesneuvelde militairen die op deze dag gesneuveld zijn. Hieronder een kort relaas over mijn zoektocht naar meer achtergrond informatie bij deze foto's. Niet zozeer om de foto's, maar vooral om de gesneuvelde militairen op deze foto's een naam en een wat persoonlijker verhaal te geven. Dit met de opmerking dat dit geen academische exercitie is, maar een kort relaas van wat ik tot dusver aan informatie heb kunnen vinden.

Als eerste ben ik begonnen met het ontcijferen van de gegevens die op de kruisen van de foto's (uitsnedes) staan en ben vervolgens gaan zoeken in de database van het CWGC (Commonwealth War Graves Commission). Het viel me op dat er in de meeste gevallen dezelfde datum op stond, namelijk 22 september. Van sommige militairen vond ik gegevens, in enkele gevallen in eerste instantie helemaal niets. Waar ik naar op zoek was, was het zogenaamde " Grave Registration Report". Deze rapporten geven veelal specifieke basis informatie omtrent gesneuvelde militairen. Wat het lastig maakt is dat je niet kunt zoeken op het het gegeven waar militairen in eerste instantie zijn begraven. Dat zou enorm helpen.

Door op de verschillende namen te zoeken kwam ik uiteindelijk bij een belangrijk document, te weten het "Graves Concentration Report Form". Op dit rapport staat informatie waar een militair oorspronkelijk is begraven en waar en wanneer de eventuele reburial (herbegrafenis) heeft plaats gevonden. Op het document dat ik aantrof stonden 11 militairen vermeld, waarvan negen gesneuveld op 22 september 1944 en twee op 24 september. Dezelfde namen als op de foto's van Johan van Eerd. 1 naam (G. Gosbee) correspondeerde niet exact met het rapport. Hier is blijkbaar in het kruis (foto) de naam foutief gespeld. Een ander opvallend gegeven was dat ze allemaal in eerste instantie zijn begraven bij de Beukelaar in Veghel. Coordinaten staan op het rapport.

Uit het rapport bleek verder dat al deze militairen zijn herbegraven op 23 april 1946. De huidige begraafplaats van deze militairen is Milsbeek bij Gennep. Verder zoekend stuitte ik op het recent verschenen boek "Tread Softly" van Paul ten Broeke. Paul had onderzoek gedaan naar alle militairen begraven in Milsbeek. Ik heb Paul benaderd en ben hem gaan bezoeken. Paul wees me op een site waar ik mogelijk informatie kon vinden: "RoyalArtilleryUnitsNetherlands1944-1945.com", deze site heeft hij ook mede als bron gebruikt voor zijn boek. Na lang zoeken op deze site en met hulp van Paul kwamen we bij een zeer uitgebreid verslag (battle-report party RHQ) van de strijd die in Veghel bij de Beukelaar heeft plaats gevonden op 22 september 1944. Heel bijzonder is dat in dit verslag zelfs enkele van deze militairen bij naam worden genoemd en kort beschreven is op welke wijze zij zijn omgekomen op die dag.

Na het bezoek aan Paul heb ik in stilte het oorlogskerkhof in Milsbeek bezocht en foto's gemaakt van de huidige graven van deze militairen. Hiermee was de cirkel bijna rond. Terug naar de zaterdag bij de herdenkingssprong van de RCPT para's, waar met name als bijna vanzelfsprekend de militairen van de Airborne divisies wordt herdacht. Ik had de eer om de beroemde Amerikaanse veteraan Vincent Speranza een hand te mogen geven en na een kort gesprekje een foto van hem te mogen maken. In het boek "Corridor naar het verleden" wordt geschreven (22 september, pagina 240): "Al met al, de 101e Airborne divisie heeft Veghel behouden". Natuurlijk, dat was de hoofdmacht, maar ook deze Britse militairen zijn gesneuveld op deze zwarte dag. Deze elf militairen hebben immers gestreden in Veghel aan de Beukelaar en hebben ook een groot offer gebracht voor onze vrijheid. Dit geldt uiteraard voor alle gesneuvelde militairen op die bewuste dag in die periode, echter hier richt ik me enkel op de betreffende foto's van Johan van Eerd.

Op de hierboven genoemde site valt onder andere te lezen: " The column was moving throughout the night of 21/22 September and at approx 0615hrs 22 September had reached VEGHEL, where is was ordered b movement control to pull of the road for 5 hours to allow other troops through." ... "The last seen of gunners SATE and MUNDY was when they were manning the 40 mm gun. Later gunner J.R. SATE was killed, and gunner D. MUNDY was missing....". En verder: " The jeep was not put out of action though Lt MILUM was wounded in the stomach and L/Bdr J. SCHOFIELD manning the gun was killed...... " Known casualties from 408 Battery were - 7 ORs killed, 2 Offrs and 14 ORs wounded; and 6 ORs missing". In dit verslag worden de gesneuvelde militairen Sate, Mundy en Schofield bij naam genoemd. Lt MILUM die hier wordt genoemd zou gewond zijn geraakt in de maag, echter op CWGC is te vinden dat hij op 24 september is begraven in Maeseyck .... (derhalve niet op deze foto's van Johan van Eerd).

In het bekende boek van Dr. Frans Govers wordt ook melding gemaakt van gevechten langs de Udense weg ter hoogte van de Beukelaar en een relaas van de familie van Esch aan de Beukelaar 30. Te lezen valt op pagina 260 in het boek: "De Engelsen hadden bij ons voor de deur een anti-tankgeschut gezet, waarmee ze elke keer op aanwijzingen van de soldaat die bij ons boven zat, schoot op de Duitse tanks die uit de zijstraat komen". Dit relaas is echter opgenomen op de datum 24 september in het boek.

Duidelijk is dat er op die bewuste vrijdag een heftige strijd heeft gewoed, uit het battle-report valt af te leiden dat deze Britse militairen hier het leven hebben gelaten. Ook in het boek "Einddoel Maas" en het recent verschenen boek 'Kampfgruppe Walther and Panzerbrigade 107', beide van Jack Didden en Maarten Swarts wordt ingegaan op de gebeurtenissen bij de gevechten aan de Beukelaar en Udense weg in Veghel, op de site van de auteurs wordt echter melding gemaakt van een verloren geraakt fragment in het boek " Almost right away Allen's two companies (3rd/327rd Regiment) were ordered to counterattack and seize a stretch of road north-east of Beukelaar. However, enemy resistance was met 600 yards short of the objective and after fifteen minutes of intense fighting the battalion was ordered to disengage and move back to Veghel." Helaas heb ik dit boek nog niet in mijn bezit. Daarnaast is er een waslijst aan boeken waar hier op ingegaan wordt. En waaruit blijkt dat er rond de Corridor (en dus de omgeving Beukelaar en Hezelaar) zwaar gevochten is tussen Kampfgruppe Walther en geallieerde troepen en zijn er ook burgerslachtoffers te betreuren geweest (zo blijkt onder andere uit oorlogsverhalen op BHIC). Echter de insteek is hier niet om een compleet chronologisch verslag van de gevechten in Veghel te maken (dat hebben vele anderen al gedaan en/of zijn hier nog mee doende). Bij al deze informatie uit verschillende bronnen blijven er vragen, het is natuurlijk maar een klein relaas in een groot verhaal (Market Garden). Een eerste stap in een zoektocht naar mogelijk meer feiten of andere bronnen, over de strijd die deze soldaten hebben gevoerd. Ik heb gezocht naar foto's van deze militairen zelf, hier heb ik helaas niets over kunnen vinden. Ik laat het hier even bij en hoop vooral met dit verslag deze militairen op de foto's van Johan van Eerd een klein beetje uit de anonimiteit te halen. Immers het gaat hier om militairen gesneuveld in Veghel. Zij konden niet aanwezig zijn bij de herdenkingssprong "Operation Black Friday".

Paul ten Broeke gaf aan om eens in de nabije toekomst een kleine herdenkingsbijeenkomst te organiseren voor deze nu met naam bekende militairen gesneuveld aan de Beukelaar te Veghel.

Het integrale verslag van de site "RoyalArtilleryUnitsNetherlands1944-1945.com" vindt je op betreffende site.

Mogelijk zijn er anderen die hier eerder onderzoek naar hebben gedaan of zijn er nabestaanden die meer kunnen vertellen, reacties (met respect welkom).

MAY THEY REST in PEACE:
BAXTER COLIN LATHAM 1631952 Royal Artillery, 123 (6th Bn.City of London Regt.) Lt. A.A. Regt.
COLE CHARLES J. T/10680675 Royal Army Service Corps
GOODALL DENNIS T/5681421 Royal Army Service Corps
GOSBEE GEORGE T/6850516 Royal Army Service Corps
MUNDY DAVID STANLEY 1516005 Royal Artillery, 408 Bty.123 (6th Bn.City of London Regt.) Lt. A.A. Regt.
PEABODY JOHN THOMAS 1640446 Royal Artillery, 123 (6th Bn. City of London Regt.) Lt. A.A. Regt.
PULLEN JOHN FREDERICK 2063762 Army Catering Corps
REYNOLDS GEORGE RICHARD 967979 Royal Artillery, 123 (6th Bn.City of London Regt.) Lt. A.A. Regt.
SATE JOSEPH ROBERT 1518372 Royal Artillery, 123 (6th Bn.City of London Regt.) Lt. A.A. Regt.
SCHOFIELD JOSEPH 1538127 Royal Artillery, 123 (6th Bn.City of London Regt.) Lt. A.A. Regt.
WAYLAND CEDRIC VAUSE 2063743 Royal Artillery, 123 (6th Bn.City of London Regt.) Lt. A.A. Regt. 

                                               

                   

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Het mysterie achter onderstaande foto van Johan van Eerd


Emiel Verwijst: Een foto gemaakt ter nagedachtenis van deze militair gesneuveld voor onze vrijheid (samen met twee andere militairen). Je vraagt je af: Wie was deze militair en wat is het verhaal achter deze foto? Op het kruis van het graf valt met veel moeite te lezen: "S/S jt. T.Kozonski, R.A.F. 2-10-44". In de gegevens van Commonwealth War Graves Commission zijn geen records te vinden onder deze naam. Vreemd, de foto is toch echt het bewijs van een gesneuvelde militair. Zou de naam wel juist gespeld zijn? Onder deze naam is niets te vinden.


De meer courante naam Kozinski (dus een 'i' in plaats van een 'o' geeft meer resultaten en brengt ons bij Nikodem Kozinski die diende in het 300th Polish Squadron. Echter uit de records van PolishsQuadronsRemembered blijkt dat hij op 10 july 1941 samen met zijn bemanning is neergeschoten boven Nederland in een missie naar Keulen en de hele bemanning gevangen werd genomen tot aan het einde van de oorlog. Dit spoor loopt dus dood. Verder zoeken op CWGC via andere ingangen levert wel een document (Graves Registration Report) op waarin een record is opgenomen met vermelding van een Unknown Polish Airman, gesneuveld op 2-10-1944. Op dit document staat ook de naam van militair Allen Middleton en een unknown British soldier. De link is gelegd, alle drie liggen begraven op het kerkhof in Veghel en staan op 1 foto van Johan van Eerd. Maar wie was dan echt de piloot die hier op de foto begraven ligt. De zoektocht gaat verder.

Diverse media berichten in september 2014 over een gesneuvelde Poolse piloot die als onbekende soldaat ligt begraven in Veghel en na 70 jaar zijn naam terug krijgt. Maar over het hoe en waarom wordt nauwelijks iets gemeld? Zou het hier gaan om een foutief gespelde naam en is deze foutieve inscriptie op zijn tijdelijke graf er misschien de oorzaak van geweest dat er bij herbegraving geen juiste gegevens over deze piloot konden worden gevonden, omdat deze naam niet bekend was. Zeer waarschijnlijk wel. Alles wijst er op dat het hier gaat om de Poolse piloot Tadeusz Koloszczyk die (volgens eerder genoemde media berichten) op 27 september 1944 verongelukte bij het neerstorten van zijn gevechtstoestel ten noorden van Veghel. Onder deze naam Koloszczyk is in de gegevens van CWGC (inmiddels) wel een record opgenomen: Koloszczyk Tadeusz Jozef met Service Number P/794927 gesneuveld op 27/09/1944. Hij was 24 jaar en diende in het 306th Sqdn. Polish Air Force. Uit de records van PolishsQuadronsRemembered blijkt dat hij een P51 North American Mustang III FZ196 (UZ-D) vloog tijdens een escorte van Halifax bommenwerpers in een missie naar Bottrop in Duitsland en is neergestort als gevolg van motorpech (volgens Andrew Thomas, auteur van 'RAF Mustang and Thunderbolt aces'.

Met deze foto van Johan van Eerd is misschien wel het antwoord gegeven op de vraag waarom (foutieve naam op het kruis) deze Poolse militair 70 jaar lang als onbekende piloot in Veghel begraven heeft gelegen. Een nog ontbrekend puzzelstukje in het mysterie van T.Kozonski (Tadeusz Koloszczyk) lijkt te zijn opgelost. Of hiermee het harde bewijs is geleverd laat ik aan U als lezer over..... Reacties uiteraard welkom. Moge hij ruste in vrede voor het grote offer dat hij gebracht heeft. 

                                               

                   

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Onthulling Airborne monument 1959.

Hieronder volgt op korte termijn een collectie van foto's van de onthulling van het Airborne monument in Veghel. Het Airborne-monument in Veghel herinnert aan de luchtlanding op 17 september 1944 van het 501ste Regiment van de 101e Luchtlandingsdivisie gedurende Operatie Market Garden. In 1959 werd het Airborne-monument door prinses Irene onthuld. Dit bronzen beeld van een kangoeroe staat aan de Kolonel Johnsonstraat. De codenaam van dit regiment was 'Kangoeroe'. Op de zwerfkei zijn een plaquette en het embleem van de 101e Luchtlandingsdivisie (de 'Screaming Eagle') aangebracht (bron: Wikipedia).
Ga met je cursor over de foto's om vergroting te zien (of tik er op met je vinger indien je een touchscreen hebt). 

                                               

                   

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Ansichtkaarten Johan van Eerd.

Hieronder tref je een selectie aan van prachtige ansichtkaarten van Johan van Eerd. De eerste foto is geen ansichtkaart, maar een foto van de zaak van Johan van Eerd, deze was gevestigd in de Deken van Miertstraat in Veghel. De jongen bij de ingang is de zoon van Johan van Eerd: Jan van Eerd.
Ga met je cursor over de foto's om vergroting te zien (of tik er op met je vinger indien je een touchscreen hebt).               
 
 
 
 

                                               

                   

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Dia's Johan van Eerd.

Hieronder tref je een selectie aan van nooit eerder gepubliceerde dia's van Johan van Eerd. Deze dia's zijn door erfgenamen van Johan van Eerd exclusief ter beschikking gesteld aan Groeten uit Veghel. Periodiek zullen er op deze pagina ook weer nieuwe dia's van Johan van Eerd worden opgenomen/gewisseld.
Ga met je cursor over de foto's om vergroting te zien (of tik er op met je vinger indien je een touchscreen hebt).


Kuussegat-veghel kuussegat-2-veghel ansichtkaart hoofdstraat-veghel kuusegat  
Kuussegat-veghel kuussegat-2-veghel ansichtkaart hoofdstraat-veghel kuusegat  
kuusegat kuusegat kuusegat funcards Veghel  
 
                                               

                   

                                                                                                        

 

 

 

 

 
                                               

                   

                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

Deze menuoptie is nog niet actief, foto's volgen tzt.


Back to top

© 2013 Groeten uit Veghel · Webdesign, grafisch ontwerp: Emiel Verwijst
www.toerismeveghel.nl, toerisme veghel, toerismeveghel,Gemeente, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, digitaliseren van foto's fotoalbum