Ans Rooijakkers

Ans Rooijakkers, samenwonend en moeder van 2 kinderen. Van jongs af aan heb ik al interesse in leegstaande gebouwen vanwege hun verlaten karakter en de verlatenheid waardoor je zelf een verhaal zou kunnen maken over de opkomst en ondergang van een pand en wie daar een rol in heeft gespeeld. Soms in het achterhalen van het verhaal achter een pand mooier dan je zelf zou kunnen denken, vaak ook niet. De gebouwen zijn geschiedenisverhalen op zich en daar ben ik dol op. Het is een kijkje naar het verleden dat dreigt te verdwijnen. Door foto's te maken blijft er alsnog iets van bewaard.


Deze subpagina toont foto's* en toelichting van Ans van:
- Oranjewijk Veghel
- LTS Veghel
- Sluisstraat Veghel
- Peelland- en Deken Snoecxstraat Veghel

* Tekst en foto's: Copyright Ans Rooijakkers.
Oranjewijk Veghel.

92 jaar bestaat de Oranjewijk in Veghel. Oorspronkelijk ontstaan als wijk Dorshout, maar ivm. de heersende woningnood na de tweede wereldoorlog al snel een eigen wijk geworden omdat er van Dorshout af, richting centrum werd gebouwd en zo een hele nieuwe wijk ontstond, die Oranjewijk werd genoemd. Met bedrijven als CHV/NCB in de buurt is de wijk een aantrekkelijke plek om te wonen door de arbeiders van die fabrieken. Later rijden ook de bussen van Philips en DAF door de wijk om hun personeel op te halen. Het wordt daarmee een echte volkswijk, iedereen kent elkaar, iedereen helpt elkaar. De sociale samenhang is groot. Enkelsteense huizen met traditionele architectuurstromingen, eerst nog zonder sanitair en verwarming, later in alle woningen ingebouwd. Zonder voortuintjes, maar met achtertuintjes die eerst voor een gedeelte dienst deden als volkstuintjes. Midden jaren 70 vind er een grootscheepse renovatie plaats, die nogal wat moeite kostte. Het is een sociale woningbouwwijk, dus veel geld was er niet voor over. Toch kwamen er op sommige eengezinswoningen dakkapellen, zodat de woningen in de Julianastraat ietsjes meer ruimte kregen boven. Centrale verwarming werd aangelegd, badkamers verfraaid en andere voorzieningen werden aangebracht. Ergens in de jaren 80 begint de klad er een beetje in te komen. De goedkope huurprijzen zorgen voor een ander aandeel bewoners in de wijk. Hoewel de sociale samenhang een stuk teruggaat is zij nog steeds aanwezig bij de oudere bewoners. Het verloop van de huurders is groot. En zo zet het verval langzaam in en wordt de Oranjewijk, onterecht, een van de minder aantrekkelijke wijken voor een deel van de Veghelse woningzoekers. Tel daarbij op het achterstallige onderhoud en de keuze is gemaakt: de Oranjewijk wordt grotendeels gesloopt en zal uit haar as herrijzen als het Oranjekwartier. Waar eerst bijna alleen maar huurwoningen stonden, gaat nu een mengsel van huur en koop gebouwd worden. De sloop is inmiddels in volle gang, de nieuwe wijk zal zo rond 2014 klaar moeten zijn.
Ga met je cursor over de foto's om vergroting te zien (of tik er op met je vinger indien je een touchscreen hebt).

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               

                   

                                                                                                        

 

 

 

 

 

LTS Veghel.

In de jaren 80 van de negentiende eeuw werd in Veghel een tekenschool opgericht en waar hij precies gestaan heeft en door wie hij werd opgericht is mij niet bekend. Er is sowieso weinig bekend over de tekenschool, maar wat ik wel weet is dat ie overging in een ambachtsschool, die later overging in de LTS. Op 7 augustus 1953 werd de eerste steen gezegend van het schoolgebouw aan de Spoorlaan 16 te Veghel. Vele jaren verstreken waarin goed en degelijk onderwijs werd verzorgd. In 1999 kwam de fusie tot stand waardoor de naam opnieuw veranderde in Fioretti College Veghel. Op 23 juli 2009 is de imposante voordeur voorgoed gesloten, waarmee een einde kwam aan bijna 56 jaar onderwijshistorie aan de Spoorlaan. Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen alle lessen in Veghel voortaan plaats vinden aan het Fioretti college aan de Muntelaar
Ga met je cursor over de foto's om vergroting te zien (of tik er op met je vinger indien je een touchscreen hebt).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sluisstraat Veghel.

Jaren ontsierden de leegstaande panden in de Veghelse Sluisstraat het straatbeeld. Een supermarkt, een oude timmerfabriek, en woonhuis en een foeilelijke kerk stonden jaren leeg en zijn nu uiteindelijk gesloopt. Op de ochtend van de sloop mocht ik van de slopers toch nog even het terrein op, de supermarkt was afgesloten en in de kerk werd asbest verwijderd zodat uiteindelijk het woonhuis en de fabriek overbleven. De timmerfabriek behoorde tot de gebr. Van de Crommert en heeft jarenlang het beeld in de Veghelse Sluisstraat bepaald. De supermarkt werd gerund door de familie van Oss en heette Pryma.Het was de laatste buurtsuper die Veghel had. Van de timmerfabriek werden de schoonsteen en de stoomketel van de sloop gered.De stoomketel is de enige in haar soort die nog bestaat en is overgenomen door de stichting industrieel erfgoed.Zij laten hem opknappen en gaan hem tentoonstellen. De schoorsteen is verhuisd van de Sluisstraat naar de achterburen die het zonde vonden dat een stukje industrieel erfgoed verloren zou gaan. Van de kerk blijven de betonnen beelden die de gevel sierden bewaard evenals het beeld van Jezus dat vooraan de kerk stond. Zo gaat een mooi stukje Veghel verloren en blijven enkel souvenirs over.
Ga met je cursor over de gerestylde zwart/wit foto's of kaarten om vergroting te zien (of tik er op met je vinger indien je een touchscreen hebt).

 
 
 
 
 
 
                                               

                   


Peelland en- Deken Snoecxstraat Veghel.

Gemeente Veghel heeft grootste plannen met haar gemeente. Om dat te realiseren moet het een en ander gesloopt worden. Daaronder vallen ook de Peellandstraat, de Jonghstraat, de Krayenhofstraat en de Deken Snoecxstraat. De huizen zijn gebouwd net na de tweede wereldoorlog en waren een soort van noodwoningen. Kleine keukens, kleine badkamers, geen verwarming, geen isolatie. De meeste bewoners zijn echter tevreden met hun woning in de Peellandstraat, Deken Snoecxstraat, De Jonghstraat en de Kraaijenhoffstraat. De huren zijn betaalbaar en de mensen hebben een band met elkaar. Er is een mooie speeltuin in de wijk. Ook de karakteristieke woningen aan de Deken Snoecxstraat worden niet gespaard. Gebouwd in 1947 kwamen ze net niet in aanmerking voor een plek op de monumentenlijst. Al zijn er verscheidene pogingen gedaan om ze er wel op te krijgen. Een piepklein succesje is geboekt: 2 huizen blijven staan. De rest gaat plat. De plannen voor nieuwbouw zijn ook al bekend, sinds 2006 al: De Kraijenhoffstraat, die een echt verblijfstraatje moet worden met bankjes en groen; over de extra straat (en ruimte) die wordt gecreeerd door het veldje bij het huidige wijkcentrum te herontwikkelen, de grote variatie in bouwstijl en details en over de boulevard-achtige Peellandstraat zelf. De Peellandstraat wordt een eenrichtingsstraat en vormt een soort scheidingslijn. Ten westen ervan komt het centrumdeel, met wat compactere bebouwing en ten oosten wordt het zogenaamde dorpse deel vormgegeven. Nu zijn de schuurtjes van de huizen al gesloopt in verband archeologisch onderzoek. Woensdag 25 juni begint de sloop van de eerste huizen en gaat een oud stukje Veghel wederom tegen de vlakte.
Ga met je cursor over de gerestylde zwart/wit foto's of kaarten om vergroting te zien (of tik er op met je vinger indien je een touchscreen hebt).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

                   

                                                                                                        

 

 

 

 

 
                                               

                   

                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

Back to top

© 2013 Groeten uit Veghel · Webdesign, grafisch ontwerp: Emiel Verwijst
www.toerismeveghel.nl, toerisme veghel, toerismeveghel,Gemeente, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, digitaliseren van foto's fotoalbum